• Sztorik
  • 23.6.2020

Tefal Wizzo nyereményjáték - JÁTÉKSZABÁLY

Tefal Wizzo nyereményjáték - JÁTÉKSZABÁLY

„TEFAL WIZZO NYEREMÉNYJÁTÉK“
JÁTÉKSZABÁLYZAT
 
 
I. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
 
A „TEFAL WIZZO NYEREMÉNYJÁTÉK“ elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Groupe SEB Central Europe Kft. - 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 14. C/C. Épület – (a továbbiakban: Szervező). 
 
II. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK (a továbbiakban: Játékosok)
 
A Játékban részt vehet minden magyarországi postacímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező, a Játék szervezésében esetlegesen közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont).
 

III. A JÁTÉK IDEJE ÉS HELYE
 
A Játék 1 alkalommal kerül megrendezésre a TEFAL hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/tefalhu/),  illetve Szauer Judit, gasztro PR szakértő hivatalos Instagram oldalán (https://www.instagram.com/gasztro_pr/) 2020. június 24-től július 5-ig (a továbbiakban: "A Játék ideje").
 
IV. A JÁTÉK MENETE
 
IV/1. Játékleírás
A Játék a TEFAL hivatalos Instagram oldalára és Szauer Judit hivatalos Instagram oldalára feltöltött poszt formájában kerül meghirdetésre. 
A poszt szövege tartalmazza a Játék leírását, a Játékon való részvétel feltételeit, illetve a Játék idejét.
 
IV/2. Nyeremény
A Szervező a Játékosok közül egy nyertest (a továbbiakban: Nyertes) választ ki véletlenszerűen. A Nyertes nyereménye a következő TEFAL termék (a továbbiakban: Nyeremény):  
1x Tefal Wizzo keverőtálas robotgép
 
IV/3. Eredményhirdetés
Az eredményhirdetésre az adott Játék leírásában meghatározott időpontban kerül sor, melyet követően a Szervező Instagram üzenetben veszi fel a kapcsolatot a Nyertessel.
 
IV/4. Nyertes értesítése, adatvédelem
A Szervező a Nyertes értesítésekor felhívja a Nyertes figyelmét a Tefal Adatvédelmi Szabályzatának megtekintésére, személyes adatainak védelme és szakszerű kezelése érdekében. (https://www.tefal.hu/adatvedelmi_szabalyzat)
A Szervező kijelöli a Nyertes számára azt a személyt, aki a Szervező részéről jogosult a Nyertes adatainak hatályos előírásoknak megfelelő kezelésére, a Nyeremény célbajuttatásának érdekében.
A Nyertes a Szervező által kijelölt személynek e-mailben köteles elküldeni a Nyeremény célbajuttatásához szükséges személyes adatait (Név, Postázási cím, Telefonszám, E-mail cím), mely adataok elküldésével elfogadja jelen Játékszabályzaton túl a Tefal Adatvédelmi Szabályzatát és jóváhagyja, hogy személyes adatait a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően kezeljék. 
Amennyiben a Szervező értesítését követően a Nyertes 30 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által kijelölt személlyel, úgy a Nyertes elveszti a Nyereményt, és a Nyeremény visszakerül a Szervezőhöz. 
 
 
V. VEGYES RENDELKEZÉSEK/ NYILATKOZATOK/ ADATVÉDELEM
 
A Játékos a Játékon való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályt.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit és szabályait bármikor megváltoztassa, és bármikor kártérítés nélkül megszüntesse a Játékot, a Játékszabályzat közzétételének időpontjától kezdve.
A Játék kizárólag akkor érvényes, ha legalább 50 fő vesz rajta részt.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy döntést hozzon a Nyeremény odaítéléséről, és  kártérítés nélkül kizárjon minden olyan Játékost, akik nem tartják be jelen Játékszabályzat szabályait, illetve minden olyan esetben, amikor felmerül a gyanú a hatályos magyar törvények és jogszabályok megsértésére, illetve olyan magatartás esetén, amely szemben áll a közízléssel, vagy amely a Szervező véleménye szerint veszélyeztetheti a Szervező vagy más Játékosok jogos érdekeit. Ugyancsak a Játékból való kizárást vonja maga után a Játékos egyéb káros magatartása, például több Instagram profil egyidejű használata, a Játék eredényének bármilyen jellegű manipulálása, vagy bármely más, a Játék eredményeit befolyásoló akció. 
A Szervezőnek jogában áll a jelen Játékszabályzat alapján döntést hozni a Nyertes személyéről a Játék során, a Nyeremény odaítélésének időpontjáig. 
Abban az esetben, ha a Nyereményt a kiválasztott Nyertes nem kapja meg, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményt ne ítélje oda más Nyertesnek, így az visszakerül a Szervezőhöz.
A Nyertes a Nyereményen felül nem jogosult semmilyen pénzbeli vagy tárgybeli díjazásra. A Nyeremény nem cserélhető készpénzre, és helyette más típusú díjazás.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a bejelentett Nyereményt egy hasonló típusú és megfelelő értékű Nyereménnyel helyettesítse, illetve hogy megváltoztassa a Nyeremény átadásának feltételeit.
 
Jelen Játékszabályzatban nem szereplő rendelkezések estébén a Magyar Állam törvényei irányadóak. 
 
 
BUDAPEST, 2020. június 23. 

A webhely további böngészésével elfogadja a sütik használatát (lát Feltételek használat).

Egyetértek