• Receptek
  • 30.4.2020

Tefal Hónap Receptje játék - Játékszabályzat

Vacsorazzunk-egyutt-HU-Header-logo.jpg

„TEFAL HÓNAP RECEPTJE“ JÁTÉKSZABÁLYZAT

„TEFAL HÓNAP RECEPTJE“
JÁTÉKSZABÁLYZAT
 
 
I. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
 
A „TEFAL HÓNAP RECEPTJE“ elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: Játék) szervezője a Groupe SEB Central Europe Kft. - 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 14. C/C. Épület – (a továbbiakban: Szervező). 
 
II. A JÁTÉKBAN RÉSZTVEVŐ SZEMÉLYEK (a továbbiakban: Játékosok)
 
A Játékban részt vehet minden magyarországi postacímmel rendelkező természetes személy, kivéve a Szervező, a Játék szervezésében esetlegesen közreműködő ügynökségek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai, valamint ezek közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. pont).
 

III. A JÁTÉK IDEJE ÉS HELYE
 
A Játék havonta 1 alkalommal kerül megrendezésre a TEFAL hivatalos Facebook oldalán (https://www.facebook.com/tefal.nelkulozhetetlen.otletek/), előre meg nem határozott napokon és időpontokban (a továbbiakban: "A Játék ideje").
 
IV. A JÁTÉK MENETE
 
IV/1. Játékleírás
A Játék a TEFAL hivatalos Facebook oldalára feltöltött poszt formájában kerül meghirdetésre. 
A poszt szövege tartalmazza a Játék leírását, a Játékon való részvétel feltételeit, a Játék idejét, illetve a Játék feladványát.
A poszthoz csatolt fotó szemlélteti a Játék aktuális feladványát.
 
IV/2. Nyeremény
A Szervező a Játékosok közül egy nyertest (a továbbiakban: Nyertes) választ ki véletlenszerűen. A Nyertes nyereménye a következő TEFAL termék (a továbbiakban: Nyeremény):  
1x Tefal Talent Pro tapadásmentes serpenyő
 
IV/3. Eredményhirdetés
Az eredményhirdetésre az adott Játék leírásában meghatározott időpontban kerül sor, melyet követően a Szervező Facebook üzenetben veszi fel a kapcsolatot a Nyertessel.
 
IV/4. Nyertes értesítése, adatvédelem
A Szervező a Nyertes értesítésekor felhívja a Nyertes figyelmét a Tefal Adatvédelmi Szabályzatának megtekintésére, személyes adatainak védelme és szakszerű kezelése érdekében. (https://www.tefal.hu/adatvedelmi_szabalyzat)
A Szervező kijelöli a Nyertes számára azt a személyt, aki a Szervező részéről jogosult a Nyertes adatainak hatályos előírásoknak megfelelő kezelésére, a Nyeremény célbajuttatásának érdekében.
A Nyertes a Szervező által kijelölt személynek e-mailben köteles elküldeni a Nyeremény célbajuttatásához szükséges személyes adatait (Név, Postázási cím, Telefonszám, E-mail cím), mely adataok elküldésével elfogadja jelen Játékszabályzaton túl a Tefal Adatvédelmi Szabályzatát és jóváhagyja, hogy személyes adatait a hatályos jogszabályoknak és előírásoknak megfelelően kezeljék. 
Amennyiben a Szervező értesítését követően a Nyertes 30 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervező által kijelölt személlyel, úgy a Nyertes elveszti a Nyereményt, és a Nyeremény visszakerül a Szervezőhöz. 
 
 
V. VEGYES RENDELKEZÉSEK/ NYILATKOZATOK/ ADATVÉDELEM
 
A Játékos a Játékon való részvétellel elfogadja a jelen Játékszabályt.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Játék feltételeit és szabályait bármikor megváltoztassa, és bármikor kártérítés nélkül megszüntesse a Játékot, a Játékszabályzat közzétételének időpontjától kezdve.
A Játék kizárólag akkor érvényes, ha alkalmanként legalább 50 fő vesz rajta részt.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy döntést hozzon a Nyeremény odaítéléséről, és  kártérítés nélkül kizárjon minden olyan Játékost, akik nem tartják be jelen Játékszabályzat szabályait, illetve minden olyan esetben, amikor felmerül a gyanú a hatályos magyar törvények és jogszabályok megsértésére, illetve olyan magatartás esetén, amely szemben áll a közízléssel, vagy amely a Szervező véleménye szerint veszélyeztetheti a Szervező vagy más Játékosok jogos érdekeit. Ugyancsak a Játékból való kizárást vonja maga után a Játékos egyéb káros magatartása, például több Facebook profil egyidejű használata, a Játék eredényének bármilyen jellegű manipulálása, vagy bármely más, a Játék eredményeit befolyásoló akció. 
A Szervezőnek jogában áll a jelen Játékszabályzat alapján döntést hozni a Nyertes személyéről a Játék során, a Nyeremény odaítélésének időpontjáig. 
Abban az esetben, ha a Nyereményt a kiválasztott Nyertes nem kapja meg, a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a Nyereményt ne ítélje oda más Nyertesnek, így az visszakerül a Szervezőhöz.
A Nyertes a Nyereményen felül nem jogosult semmilyen pénzbeli vagy tárgybeli díjazásra. A Nyeremény nem cserélhető készpénzre, és helyette más típusú díjazás.
A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy a bejelentett Nyereményt egy hasonló típusú és megfelelő értékű Nyereménnyel helyettesítse, illetve hogy megváltoztassa a Nyeremény átadásának feltételeit.
 
Jelen Játékszabályzatban nem szereplő rendelkezések estébén a Magyar Állam törvényei irányadóak. 
 
 
BUDAPEST, 2019. JANUÁR 2. 

Tudna segíteni nekünk a honlapon?

Weboldalunk fejlesztése érdekében sütiket kell tárolnunk látogatóinkról.
Mindent kikapcsolni
Engedélyezzen mindent